12. Pediatrik Üroloji Kongresi -POSTER BİLDİRİLERİ

1. İdrar Yolu Enfeksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Zinner Sendromu / ÜT Öztürk, S Tural Bozoğlu, G Şalcı, HS Yalçın Cömert, M İmamoğlu, H Sarıhan
2. Orşiopeksi Sırasında Tanı Alan Poliorşidizm Olgusu: Nadir Bir Konjenital Anomali / Y Dere Günal, AN Abay, D Erdoğan
3. Mesane İnflamatuar Myofibroblastik Tümörü Olgusunun Neoadjuvan Alk Reseptör İnhibitörü Ve Koruyucu Rezeksiyon İle Tedavisi / AE Hakalmaz*, B Karakurt*, S Khammadlı*, S Ocak**, N Çomunoğlu Üstündağ***, A Kalyoncu Uçar****, M Eliçevik*, Y Söylet*, H Emir*
4. Çocukluk Çağında Nadir Bir Olgu: Mesanede İnflamatuar Myofibroblastik Tümor / HE Atasever*, SE Ünlü Ballı**, ö ekici*, GB Bahadır*, S Demirbağ*, İ Sürer*
5.Amfizematöz Piyelonefrit Olgusunun Sıradışı Yönetimi / G Ekberli*, S Taner**, NC Şener***
6. Nadir Bir Olgu: Konjenital Suprapubik Sinüs / O Kağnıcı, M Can
7. Adölesan Erkek Çocuklarda Nadir Ama Önemli Bir Varikosel Nedeni: Nutcracker Sendromu / Ç Şahin, G Şalcı, HS Yalçın Cömert, M İmamoğlu, H Sarıhan
8. 46 Xx Testiküler Bozuluk, Olgu Sunumu / AG Kiriş*, AU Uzun*, S Tağcı**, D Yayla**, G Demirtaş**, B Karabulut**, HT Tiryaki**
9. Perineal Hipospadias Komplikasyonu Olarak Üretral Kıl Folikülleri İle Birliktelik Gösteren Üretral Taş / FA Canbaz*, B Bayrak**, F Gün Soysal**, B Erginel**, E Keskin*
10. Açık Antireflü Cerrahisi Sonrası Gelişen Her İki Üreterik Orifis Arasında Oluşan Mukozal Köprüye Bağlı Gelişen Vezikoüreteral Reflü / ö ekici, SE Ünlü Ballı, İ YILDIRIM, GB Bahadır, İ Sürer
11. 46 Xy Gonadal Disgenezi, Olgu Sunumu / AG Kiriş Uzun*, AU Uzun*, S Tağcı**, D Yayla**, G Demirtaş**, B Karabulut**, HT Tiryaki**
12. Nefrektomi İle Sonuçlanan Toraks Duvarı Ateşli Silah Yaralanması: Olgu Sunumu / VS Erikci, A Nallı, B Karbuzoğlu, M Üstün, G Köylüoğlu