12. Pediatrik Üroloji Kongresi - Kuşadası - AYDIN

Kayıt

Kongre kayıtları

Kurslar

Pediatrik üriner taşlarda retrograd intrarenal cerrahi kursu
Kayıt için tıklayınız

Açılış ve Program Akışı

Malzemeler-Endikasyonlar-Teknikler-Trikler-Komplikasyonlar

Rijid Üreterorenoskopi (Rijid URS) ve Litotriptörler; İsmail Yağmur

Fleksible Üreterorenoskopi (RİRC) ve Sarf Malzemeleri; Abdurrahman Önen

Tartışma

Pratik Uygulamalar; Abdurrahman Önen, İsmail Yağmur, Ali Tekin

Değerlendirme-Sertifikasyon-Kapanış

Açılış Programı

Mesut Yazıcı, Ayşe İslamoğlu, Nizamettin Kılıç, Hüseyin İlhan

Tarihçe Oturumu
Oturum Başkanları: Cenk Büyükünal, Hüseyin İlhan, Nizamettin Kılıç


• Türkiye'de Çocuk Ürolojisi'nin tarihçesi; Ünal Zorludemir
• Cerrahide Burow üçgenleri ve varyantlarına tarihsel bir bakış; Ali Avanoğlu
• Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitiminde ilkler: Bir kadın çocuk cerrahı; Canan Aldırmaz Ağartan, Ayşenur Celayir
• Avrupa Tıp Birliği UEMS ile TÇCD ilişkilerinin tarihsel gelişimine bir bakış; E. Tolga Dağlı

PANEL 1 (ORTAK)
Anorektal malformasyonlarda uzun dönem sonuçlar: Multidisipliner yaklaşım
Oturum Başkanları: Ender Arıtürk, Mustafa Melikoğlu, Ayşe İslamoğlu

• Gastrointestinal sorunlar ve kontinans; Mehmet Surhan Arda
• Ürolojik sorunlar; Pelin Oğuzkurt
• Hemşirelik bakımı; Meltem Polat


ARA

PeduroMeta (İnovasyon)

Oturum Başkanları: Baran Tokar, İlker Zeki Arusoğlu

• İnovasyon ve Sağlıkta İnovasyon
• Ciddi Oyun (Serious Game) Teknolojisi ve Cerrahi Beceri Eğitiminde Simülasyonun Geleceği; Mehmet Emin Aksoy - NASCE Başkanı (Network of Accredited Skills Centers in Europe) ve Acıbadem Üniversitesi CASE Direktörü
• Pediatrik Üroloji Derneği Dijital Eğitim ve İletişim Platformu "PedUro Meta" Tanıtımı

Ekstrofide 3N: Neden? Nasıl? Ne zaman?

Oturum Başkanları: Ünal Bıçakcı, Doğakan Yiğit

• Pubisi neden kapatmalı; Ali Tekin
• Mesane boynu diseksiyonu nasıl yapmalı? ; İlhami Sürer
• Hangi onarımı ne zaman yapmalı?; Yunus Söylet

Danışma Kurulu Toplantısı

Dünün özeti

Çiğdem Arslan Alıcı

Cole Emmerich

ARA

PANEL 3 (ORTAK)
Oturum Başkanı: Haluk Emir

• Akut Skrotum: Tanısal güçlükler, Adli sorunlar
Önder Özen, Bilge Türedi Sezer

KONFERANS 2 (ORTAK)
Oturum Başkanı: Hüseyin İlhan

• Çocuk cerrahları ve çocuk ürologlarının yasal sorumlulukları
Serenay Ağın


ÖĞLE ARASI

Nörojenik Olmayan İdrar Kaçırma Yönetimi

Oturum Başkanları: Halil Tuğtepe, Hasan Çayırlı

• Erişkinde Yönetim: Senad Kalkan
• Çocukta Yönetim: Can Taneli


ARA

Nasıl Yapıyorum?

Oturum Başkanları: Abdurrahman Önen, Özlem Hasdemir

Hipospadias Komplikasyonları

Oturum Başkanları: Güngör Karagüzel, Sadık Abidoğlu

• Persistan ve nüks kordi; Kerem Özel
• Fistül ve açılma; Fatih Akbıyık
• Kötü kozmetik ve anormal meatus; Murat Alkan

Dünün Özeti

Sadık Abidoğlu

Cole Emmerich

ARA

PANEL 7 (ORTAK)

Oturum Başkanı: Erbuğ Keskin

Sünnet Komplikasyonları

Çetin Ali Karadağ, Egemen Eroğlu

Çocuklarda Anormal İdrar Tetkiki

Oturum Başkanı: Pelin Ertan

• İlk değerlendirme ve ileri tetkikin planlanması; İpek Kaplan Bulut
• Hematürinin cerrahi sebeplerinin araştırılması; Selami Sözübir

Konjenital Üriner Anomaliler ve KBY

Oturum Başkanı: Ali İhsan Dokucu

• KBY’den korumak için neler yapılmalı? - Pelin Ertan
• KBY geliştikten sonra ne yapmalı? - Pelin Ertan


ÖĞLE ARASI

Üretra

Oturum Başkanları: Ferit Bernay, İsmail Yağmur

• Normal üretra: Ali Avanoğlu
• Anormal üretra: Murat Uçar

Taş Cerrahisinde Yenilikler
Oturum Başkanları: Tuğrul Tiryaki, Ömer Barış Yücel

• PNL’de yenilikler; Ali Sezer
• Endoürolojik taş cerrahisinde kırıcılar; Arzu Canmemiş
• RIRS’ta yenilikler; Yaşar Issı


ARA

Acun Gökdemir

Acun Gökdemir Yandal Eğitimi Oturumu

Oturum Başkanları:Ünal Zorludemir, Mehmet Uğur Yılmaz


• Türkiye’de çocuk ürolojisi eğitiminin gelişimi: İbrahim Ulman
• Çocuk ürolojisinin farklı klinik ortamlarda uygulamaları: Mazhar Utangaç
• Derneğimizin Türkiye’de çocuk ürolojisinin gelişimi için yaptıkları ve planları: Nizamettin Kılıç

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Dünün Özeti

Gökçe Karlı

Genç Pediatrik Ürologlar Grubu Oturumu

Oturum Başkanları: Ali Sezer, Çiğdem Arslan Alıcı

Makale Yazmak Üzerine

• Bir editör olarak nasıl karar veriyorum? - Anne François Spinoit
• Literatürü nasıl tarıyorum? - Ahsen Karagözlü Akgül
• Makaleyi nasıl yazıyorum? - Sibel Tiryaki

KAPANIŞ OTURUMU