Çocuk Cerrahisi
Pediatrik Üroloji
Çocuk Cerrahisi Hemşireliği
Kongreleri

2-5 Kasım 2022 | Pine Bay Holiday Resort | Kuşadası - AYDIN



Ortak kongrelerimizde sunulacak poster bildirileri kongre alanına yerleştirilecek dijital ekranlarda görülebilecek ve incelenebilecek şekilde elektronik poster şeklinde sunulacaktır.
E-posterlerin sisteme sorunsuz olarak yüklenebilmesi için değerli üyelerimizin poster bildirilerini "Poster Hazırlama Rehberi"ne uygun şekilde hazırlaması gerekmektedir.

Prof. Dr. İhsan Numanoğlu | Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez | Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu ödüllere son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 'dir.
Ödüllere başvuru koşuları ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin ilkeler web sayfasında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.



Minimal İnvaziv Cerrahi Oturumu Bildirileri

Bu oturumda sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metni Journal of Pediatric Endoscopic Surgery dergisi Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi Özel sayısında yayınlanmak üzere Dergi Editörü Amulya Saxena ve Springer Yayınevi tarafından davet edilmiştir. Tüm üyelerimizin minimal invaziv ve endoskopik cerrahi konusundaki değerli çalışmaları kongremize bildiri olarak göndermelerini rica ederiz.
Kongre Düzenleme Kurulu

Bildiri Sunumu

Bildiri sunan ve bildiride birinci isim olan asistan, yan dal asistanları ve hemşirelerimiz "kongre kayıt ücreti"nden muaftırlar.
Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Sekreteri

Prof. Dr.
Sezen KARACA ÖZKISACIK


sekreter@cocukcer-peduro2022.org
cocukcer-peduro2022@topkon.com

 

0 (533) 265 9757 (Kongre Sekreteri)
0 (216) 330 90 20 (Topkon)

 

SIK SORULAN SORULAR