39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi - Kuşadası - AYDIN

Kayıt

Kongre kayıtları

Kurslar

Kongre öncesi düzenlenen kurslar

Yeterlik Sınavı

1. Basamak

Açılış Programı

Mesut Yazıcı, Ayşe İslamoğlu, Nizamettin Kılıç, Hüseyin İlhan

Çocuk Cerrahisi Tarihçe Oturumu
Oturum Başkanları: Cenk Büyükünal, Hüseyin İlhan, Nizamettin Kılıç


• Türkiye'de Çocuk Ürolojisi'nin tarihçesi; Ünal Zorludemir
• Cerrahide Burow üçgenleri ve varyantlarına tarihsel bir bakış; Ali Avanoğlu
• Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitiminde ilkler: Bir kadın çocuk cerrahı; Canan Aldırmaz Ağartan, Ayşenur Celayir
• Avrupa Tıp Birliği UEMS ile TÇCD ilişkilerinin tarihsel gelişimine bir bakış; E. Tolga Dağlı

PANEL 1 (ORTAK)
Anorektal malformasyonlarda uzun dönem sonuçlar: Multidisipliner yaklaşım
Oturum Başkanları: Ender Arıtürk, Mustafa Melikoğlu, Ayşe İslamoğlu


• Gastrointestinal sorunlar ve kontinans; Mehmet Surhan Arda
• Ürolojik sorunlar; Pelin Oğuzkurt
• Hemşirelik bakımı; Meltem Polat


ARA

KONFERANS 1
Oturum Başkanı: Burak Tander

Minimal access surgery - yesterday, today and tomorrow; Amulya Saxena


PANEL 2:

Venolenfatik malformasyonlara bütüncül yaklaşım
Rahşan Özcan, Ahmet Baş, Süheyla Ocak

Cole Emmerich

ARA

PANEL 3 (ORTAK)
Oturum Başkanı: Haluk Emir

Akut Skrotum: Tanısal güçlükler, Adli sorunlar
Önder Özden, Bilge Türedi Sezer

KONFERANS 2 (ORTAK)
Oturum Başkanı: Hüseyin İlhan

Çocuk cerrahları ve çocuk ürologlarının yasal sorumlulukları
Serenay Ağın

nutricia

UYDU SEMPOZYUMU 1 -- NUTRICIA


Cerrahi bir hastanın beslenme hikayesi
Tutku Soyer, Abdülkerim Temiz

poster

POSTER YÜRÜYÜŞÜ 1
Oturum Başkanları: Esra Özçakır, Selçuk Kılıç,Ahmet Atıcı, Ali Erdal KarakayaÖĞLE ARASI

PANEL 4
Şimdi olsa yapmazdım !

Mustafa Melikoğlu, Ata Erdener, Yunus Söylet, Ferit Bernay

PANEL 5
Overe dair her şey

Müjdem Nur Azılı, Hatice Sonay Yalçın Cömert, Yasemin Durum Polat


ARA


 • 1. Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Tanısında Akciğer Grafilerinin Radyodansite Ölçümü ile Kantitatif olarak Değerlendirilmesi A Bilen*, OZ Karakuş**, O Ulusoy*, H Güleryüz***, FC Sarıoğlu***, O Ateş*, FG Hakgüder*, M Olguner*, FM Akgür*
  2. Nöroblastom Cerrahisinde Görüntülemeye Dayalı Risk Faktörlerinin (Idrf) Yeri H Ulman*, E Öztürk**, E Ataseven***, B Demirağ****, D Kızmazoğlu*****, Z Dökümcü*, Y Ertan******, N Olgun*******, A Çelik*
  3. Sıçan Modelinde Kısa Barsak Sendromuna Bağlı Gelişen Karaciğer Fibrozisine Probiyotik Kullanımının Etkisi A Gurbanova*, E Ergün*, M Bülbül*, İ Ergüder**, SK Erdemir**, D Billur***, AH Yozgat***, M Göncüoğlu****, B Yeşilkaya****, A İşgören*****, G Göllü*
  4. Çocuklarda COVID-19’a Bağlı Çoklu Sistemik Inflamatuvar Sendromunun (MIS-C) Karın Ağrısını Akut Apandisitten Ayırmada Yeni Bir Skorlama Sistemi B Toker Kurtmen*, Y Ekemen Keleş**, MA Tekindal***, G Köylüoğlu****, D Yılmaz Çiftdoğan*****
  5. Çocuk Cerrahisi Uzmanlığında Kariyer Planlamasına Etki Eden Faktörler ve Durum Değerlendirmesi A Karagöz*, G Yavuz*, S Çakmakkaya**, M Eliçevik*, S Celayir*
  6. Bariatrik Cerrahi Yöntem Olarak Total Gastrik Wrapping Tekniğinin Etkinliği ve Sleeve Gastrektomi İle Karşılaştırılması: Deneysel Sıçan Çalışması M Aydınöz*, OZ Karakuş**, O Ulusoy*, S Sabuncu***, O Ateş*, FG Hakgüder*, M Olguner*, FM Akgür*
  7. Anal Atrezili Çocuklarda Kor Stabilizasyon ve Diyafragmatik Solunum Temelli Pelvik Taban Eğitiminin Etkinliği T Atalay*, A Köseoğlu*, M Unal*, EZ Saatçi*, Z Yılmaz*, H Tuğtepe**
  8. Çocuklarda Preoperatif Beslenme Durumunun Hastanede Kalış Süresi ve Postoperatif Komplikasyonlar İle İlişkisinin Değerlendirilmesi T Tığlı*, D Yıldırım**, H Hızarcıoğlu Gülşen**, Ö Boybeyi*, T Soyer*
  9. Gastrostomi Girişimleri Sonrası Gelişen Komplikasyonların Hastaların Skolyoz Dereceleri ile İlişkisinin Araştırılması B Toker Kurtmen*, A Nallı*, MO Öztan**, G Köylüoğlu**
  10. Pilonidal kavitenin girişim öncesi ultrasonografi ile değerlendirilmesi, pilonidal sinüs nedeni ile fenol uygulanan adölesanlarda iyileşme ve tedavi başarısını öngörebilir E Ergün*, B Arıkan-Ergun**, S Sözduyar***, K Gücenmez*, U Ateş*, M Bingöl Koloğlu*, A Yağmurlu*, M Çakmak*, S Fitöz****, G Göllü*
  11. Çocuklarda Apandisit ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı Arasındaki İlişkinin Klinik ve Genetik Açıdan Ayrıntılı Değerlendirilmesi J Naghiyev*, E Divarcı*, A Berdeli**, B Doğanavşargil***
  12. İndirekt inguinal herni patofizyolojisinde ELF5, KIF18A, NPTX1 ve COL23A1 genlerinin araştırılması E Genç*, T Tartar*, E Önalan**, Ü Bakal*, M Saraç*, T Kaymaz**, A Kazez*
  13. Adipozal Kök Hücreden Elde Edilen Eksozomlar, Sıçan Testislerinde Torsiyon-Detorsiyon Sonrası Gelişen İskemi-Reperfüzyon Hasarını Önler Mi? FB Şimşek*, A Şencan*, HS Vatansever**
  14. Testis Koruyucu Cerrahi Sırasında Uygulanan Soğuk İskemi ve Sıcak İskeminin Etkinliğinin Ratlarda Deneysel Olarak Araştırılması E Doğan*, A Karaman*, HM Özgüner**, C Karakaya***
  15. Testis Torsiyon Modelinde Anne Sütü Eksozomunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi ÜT Öztürk*, HS Yalçın Cömert*, G Şalcı*, A Alver**, S Aydın Mungan***, N Sağlam**, Ş Doğramacı**, H Sarıhan*, M İmamoğlu*
  16. Endometriozis Oluşturulan Ratlarda Atmosferik Basınçlı Soğuk Plazma Uygulamasının İyileştirici Etkisinin Histopatolojik ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi A Sarı*, MD Öney**, MO Öztan***, UK Ercan****, M Kuruş*, F Şimşek*
  17. Biyoreaktörde Elde Edilmiş ve Omentum İmplantasyonu İle Damarlandırılmış Hibrit Doku Mühendisliği Ürünlerinde Kordon Kanı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Uzun Boşluklu Özofageal Defektlerin Rejenerasyonuna Etkisinin İncelenmesi E Divarcı*, D Lal**, K Pekmez***, U Zorlu*, E Battaloğlu**, G Özkumoğlu**, Y Uyanıkgil****, A Şendemir**
  18. Temasa Karşı İstila! H Ulman*, E Öztürk**, E Ataseven***, B Demirağ****, D Kızmazoğlu*****, Z Dökümcü*, Y Ertan******, N Olgun*******, A Çelik*


 • 1. Çocuklarda Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Safra Kanalının Safra Kanalına Anastomozu Ve Hepatikojejunostomi Tekniklerinin Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması A Jafarov*, M Bülbül*, E Ergün*, EO Kırımker**, S Fitöz***, T Kendirli****, B Ödemiş*****, M Tola******, K Çınar*******, K Karayalçın**, D Balcı**, M Bingöl Koloğlu*
  2. Portal Hipertansiyon Cerrahi Tedavisi: Tek Merkezin 15 Yıl-120 Hasta Deneyimi Ü Çeltik*, G Şakul*, M Karakoyun**, MO Ergün*
  3. Bir Şehir Hastanesinde Çocuk Hastalarda ERCP Deneyimimiz A Kandırıcı*, E Gürbüz**
  4. Biliyer Atrezi Uzun Dönem Sonuçlarımız A Ertürk*, SA Bostancı*, AU Uzun*, EE Erten*, Cİ Öztorun**, S Demir*, D Güney**, YB Aydın*, Y Yılmaz*, MN Azılı**, E Şenel**
  5. İki Kardeşte Görülen Karaciğerin Silli Epitel Döşeli Ön Barsak Kisti P Khalilova*, M Bülbül*, E Ergün*, S Fitöz**, M Bingöl Koloğlu*
  6. Koledokolitiazisli Çocuk Hastaların Yönetimi CB Ünal, H Bektaş, M Akın, B Arı
  7. Safra Taşlarının Biyokimya İncelemesi Hastalık Etyolojisini Anlamada Önemli midir? M Cevhertaş, Ü Çeltik, T Keçeci, E Divarcı, A Çelik, MO Ergün
  8. Çocuklarda Koledok Kistleri: 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi A Ertürk, Cİ Öztorun, F Akkaya, S Demir, EE Erten, SA Bostancı, D Güney, VS Çayhan, NS Parlak, MN Azılı, E Şenel
  9. Kist hidatik’te lokalizasyon ve komplikasyonların yaşla ilişkisi: çocuklarda beş yaş altı ve beş yaş üstü kist hidatiklerin karşılaştırılması EE Erten*, Cİ Öztorun**
  10. Çocukluk çağında görülen kolelitiyazisin etiyolojisine farklı bir bakış: Anatomik varyasyonlar M Mert*, AO Erdem*, AT Başer**, SK Özkısacık*, M Yazıcı*

GENÇ ÇOCUK CERRAHLARI OTURUMU (Salon 2)

Kolaylaştırıcılar: Ali İhsan Anadolulu, Ülgen Çeltik

 • 1. Çocuklukta Nadir Bir Hidronefroz Nedeni: Retrokaval Üreter S Abidoğlu*, A Karagözlü Akgül*, K Karadeniz Cerit**, G Kıyan**
  2. Konjenital Diyafram Hernisinin Torakoskopik Yama Onarımı D Güney*, EE Erten**, SA Bostancı**, S Şahin Çayhan**, G Kiriş Uzun**, R Kar**, MN Azılı*, E Şenel*
  3. Robotik Yardımlı Laparoskopik Apendikovezikostomi GB Bahadır*, SE Ünlü Ballı**, G Korkmaz**, ö ekici**, B Çalışkan**, E Mambet**, H Öztürk**, İ Sürer**, S Demirbağ**
  4. Otolog Fasyal Sling Yapılmış Nörojen Mesaneli Erkek Hastada Persiste Eden Üriner İnkontinans İçin Uygulanabilecek Kurtarıcı Prosedür; Transobturator Sling B Türedi Sezer, MU Yılmaz, ME Balkan, N Kılıç
  5. Safra Kesesi ve Karaciğer Askısı Destekli 3 Port Laparoskopik Tip 1c Koledok Kist Eksizyonu Ve Hepatikoduodenostomi MS Arda*, T Abbasov*, Ç Öztunalı**, H İlhan*
  6. Nüks Üreteropelvik Bileşke Darlığında Üreterokalikostomi; Kurtarıcı Bir Cerrahi İşlem M Çelenk, Ü Bıçakcı, B Yağız
  7. Nüks Trakeaözofageal Fistül Onarımında Sol Torakoskopik Yaklaşım E Ergün, P Khalilova, E Ekiyor, M Çakmak, U Ateş
  8. Video Yardımlı Torakoskopik Lobektomi: Operasyon Tekniği D Güney*, EE Erten**, SA Bostancı**, S Şahin Çayhan**, T Jumazade**, S Müftüoğulları**, MN Azılı*, E Şenel*
  9. Sars-Cov-2 Virüsenfeksiyonuna Bağlı Kronik Pankreatit Zemininde Gelişen Pankreas Pseudokistinde Laparosokopik Roux-En-Y Kistojejunostomi Yaklaşımı MS Arda, A Huseynov, H İlhan
  10. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi D Güney*, EE Erten**, SA Bostancı**, S Şahin Çayhan**, B Uysal**, MN Azılı*, E Şenel*
  11. Tekrarlayan Over Torsiyonunda Laparoskopik Ooferopeksi. Hangi Yöntem? MA Özen, E Eroğlu
  12. Proksimal Vajinal Atrezide Laparoskopik Onarım: Video Sunumu AE Hakalmaz*, ZM Gökbuget*, Ş Emre*, AK Uçar**, Y Söylet*, H Emir*
  13. Bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarıldıktan sonra iyileşmeyen hastada iki bilinmeyenli denklem: Geride bir şey kaldı mı? Hava yolları hasar gördü mü? AN Abay, İ Karaman, E Polat, A Karaman

 • PANEL 6

  Oturum Başkanı: Ahmet Kazez

  Premature bebeklerde inguinal herni onarımı zamanlaması: Karşıt görüş

  Sezen Karaca Özkısacık, Emre Divarcı

  Cole Emmerich

  ARA

  PANEL 7 (ORTAK)

  Oturum Başkanı: Erbuğ Keskin

  Sünnet komplikasyonları

  Çetin Ali Karadağ, Egemen Eroğlu

 • 1. Özofagus Atrezisi Onarımı Sonrası Anastomoz Darlığı İçin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi: Türkiye Özofagus Atrezisi Kayıt Sistemi Verilerinin Sonuçları Cİ Öztorun*, Ç Ulukaya Durakbaşa**, T Soyer***,vd.
  2. Özofagus Atrezili Çocuklarda Besin Kalıntısının Rolü ve Solunum Problemleri İle İlişkisi T Soyer*, S Serel Arslan**, B PİŞİREN*, Ö Boybeyi*, E Yalçın***, N Demir**
  3. Bir Yaş Altı ve Üstü Çocuklarda Perkütan Trakeostomi Komplikasyonlarının ve Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması S Sözduyar*, E Ergün*, P Khalilova*, G Göllü*, Ö Selvi Can**, T Kendirli***, A Yağmurlu*, M Çakmak*, M Bingöl Koloğlu*
  4. Uzun Aralıklı Özofagus Atrezisinde Torakoskopik İnternal Traksiyon İle Kademeli Onarım Normal Oral Beslenmenin Sağlanmasında Umut Verici Görünmektedir Ü Çeltik, Z Dökümcü, D Avcı, C Özcan, A Erdener
  5. Konjenital Diyafram Hernisinde Postnatal Faktörlerin Mortalite Üzerine Etkisi S Hasan, G Şakul, Z Dökümcü, C Özcan, A Erdener
  6. Konjenital diyafram hernisi torakoskopik onarımı tek merkez sonuçları D Güney*, EE Erten**, SA Bostancı**, S Şahin Çayhan**, İ Akbaş**, N Gürel**, Cİ Öztorun*, S Demir**, MN Azılı*, E Şenel*
  7. Servikal özofagostomi long gap özofagus atrezisi olgularında özofagus replasmanı için kesin endikasyon mudur? D Güney*, EE Erten**, SA Bostancı**, S Şahin Çayhan**, R Kar**, N Gürel**, Cİ Öztorun*, S Demir**, MN Azılı*, E Şenel*
  8. Pektus Karinatumda Dinamik Basınçlı Ortez Tedavisi: 2 Yıllık Deneyim M Çakmak, MÖ Kuzdan
  9. Çocuklarda trakeobronşial yabancı cisimlerin çıkartılması konusunda deneyimlerimiz: Rijid bronkoskopiden fleksibl bronkoskopiye geçiş R Güngörmüş, A Süzen, M Kurt, N Ertürk, SC Karakuş

 • nutricia

  POSTER YÜRÜYÜŞÜ 2
  Oturum Başkanları: Halil İbrahim Tanrıverdi , Atilla Şenaylı, Çüneyt Karakuş, Hülya İpek


  Cole Emmerich

  ÖĞLE ARASI

  KONFERANS 3

  Oturum Başkanı: Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

  Congenital diaphragmatic hernia - repairs and patch repairs

  Amulya Saxena

  PANEL- 8

  Perinatoloji Konseyi

  Gülce Hakgüder, Sabahattin Altınyurt, Barış Akcan

 • 1. Tip 4 Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonı İle Karışan Bir Tip 1 Plevropulmoner Blastom Olgusu K Karadeniz Cerit, AC Bakır, A Eyvazov, K Guliyev, G Kıyan
  2. Duodenal Burkitt Lenfoma: Kolestaz ve Duodenal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni O Uzaslan*, AE Hakalmaz*, S Ocak**, A Kalyoncu Uçar***, C Samancı****, R Özcan*, Ş Emre*
  3. Hepatopulmoner Füzyon: Konjenital Diyafram Hernisinin Nadir Bir Varyantı Ö Erincin*, B Toker Kurtmen*, G Köylüoğlu**
  4. Dört Yaşında Kız Çocuğunda Künt Travmaya Bağlı Lumbar Fraktür ve Retroperitoneal Jejunum Herniasyonu S Sözduyar*, P Bozdağ**, i Akdeniz*, S Kök***
  5. Onsekiz Aylık Kız Olguda Periampuller Duodenal Duplikasyon Kistinin Endoskopik Tedavisi T Soyer*, H Akar*, B Oğuz**, Ö Boybeyi Türer*, E Parlak***
  6. Epididimoorşit mi, Menarş mı? Nadir Bir Mozaik Klinifelter Sendromu E Serbest Çin*, İ Dündar**, N Akpınar*, H Ateş*, T Yıldız*
  7. Sol Distal Üreteral Atrezi ve Sağ Renal Kros Ektopisi Olan Kloaka Olgusunda Laparoskopi Destekli Tanı ve Rekonstrüksiyon - T. Abbasov*, MS Arda*, Ç Öztunalı**, B Tokar***
  8. Struma Ovari: Olgu Sunumu M Karayazılı*, E Ataseven**, G Serin***, E Divarcı*, O Ergün*, Ü Çeltik*, A Çelik*
  9. Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu ve Plevrapulmoner Blastom Ayrımının Yapılamadığı Bilateral Kistik Akciğer Lezyonu F Beceren, İB Usta, A Genç, Hİ Tanrıverdi
  10. Serebro-Kosto-Mandibular Sendromun Nadir Prezentasyonu: Geç Prezente Olan Duodenal Duplikasyon Kisti ve Kosta Osifikasyonunun Total Yokluğu A Payamoğlu*, M Soğukpınar**, ÖP Şimşek**, B Oğuz***, Ö Boybeyi*, T Soyer*


 • ARA

  PANEL 9

  Oturum Başkanı: Hüseyin İlhan

  Yara bakımı ve onarımı

  Hakan Uncu, Tuğbay Tuğ (Yara Bakımı ve Onarımı Derneği)

  KONFERANS 4

  Oturum Başkanı: Meltem Koloğlu

  Bilier atrezinin güncel yönetimi

  Orkan Ergun

 • 1. Hirschsprung Hastalığı Düzeltici Ameliyatlarının Post-Operatif Başarısının Anorektal Manometrik Bulgular Ve Hayat Kalitesi Anketi İle Karşılaştırılması MD Öney*, MO Öztan**, G Köylüoğlu**
  2. Bağırsak Disfonksiyonu Olan Çocuklarda Pelvik Taban Kas Rehabilitasyonunun Etkinliği EZ Saatçi*, A Köseoğlu*, T Atalay*, M Unal*, H Tuğtepe**
  3. Elonge Sigmoid Kolon Vakalarında Laparoskopik Segmenter Kolektomi F Çelik, A Sharbaji, n ismayilzade, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
  4. Anorektal Malformasyonlu Çocuklarda Eşlik Eden Genitoüriner Anomalilerin Prognoza Etkisi T Erdem Şit, A Celayir
  5. Persistan Rektal Prolapsusta Yenilikçi Bir Cerrahi Tedavi Yöntemi: Ekehorn Rektopeksi İle Kombine Tüp Sigmoidostomi Yoluyla Ventral Abdomino-Rektosigmoidopeksi Y Polat, S Cansaran, C Gül, A Celayir
  6. Hirschsprung Hastalığında Redo Pull Through Cerrahi: Swenson Prosedürü Cİ Öztorun*, EE Erten**, AG Kiriş Uzun**, SA Bostancı**, H Sıddıkyar**, VS Çayhan**, Y Yılmaz**, E Karakuş***, MN Azılı**, E Şenel**
  7. Hirschsprung Hastalığında Transanal Endorektal Pull-Through Ameliyatının Uzun Dönem Sonuçları Ö Balcı, İ Karaman, A Karaman
  8. Transanal Endorektal Ya Da Transabdominal Pull-Through, Hirschsprung Cerrahisinde Hangisi Daha İyi? : Literatür Derlemesi ve Metaanaliz Ü Çeltik*, İ Yavuz**, MO Ergün*
  9. Hirschsprung Hastalığı’nda Tamamlayıcı Cerrahiye Yönelik 11 Yıllık Deneyim N Gülçin*, S Aydöner*, G Erkoç*, RB Erdoğan*, MÇ Oskaylı*, Aİ Anadolulu*, H Şeneldir**, Ç Ulukaya Durakbaşa*


 • 1. Çok Katmanlı Üretroplastide Üretra Üzerine Serilecek Tunika Vaginalis Flebinin Hangi Tarafı Daha Uygundur? Deneysel Bir Çalışma M Şentürk*, Ş Bakır**, E Özçakır*, M Kaya*
  2. Torsiyon - Detorsiyon ve Reperfüzyon Sonrası İndosiyanin Yeşil/Yakın Kızılötesi (Icg/Nır) Floresan Görüntüleme İle Sıçan Testislerinde Testis Vaskülarizasyonu Ve Perfüzyonunun İntraoperatif Değerlendirilmesi A Şencan*, Hİ Tanrıverdi*, FB Şimşek*, İB Usta*, M Üçöz**, K Özbilgin**
  3. Akut Skrotumlu Çocukların Yönetiminde Twıst Skorunun Kullanılması: Kısa Dönem Sonuçları B Altundal, E Özçakır, M Kaya
  4. Adolesan Varikosellerinde Laparoskopik ve Mikrocerrahi Subinguinal Varikoselektominin Başarı Oranı Ve Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi YA Kara, İ Karaman, M Duman Küçükkuray, Ö Çağlar, Ö Balcı, A Karaman
  5. Pediatrik Distal Üreter Taşlarında Doksazosin ve Tamsulosin Kullanımı Sonuçları K Polatdemir*, AE Boztaş**, AD Payza*, A Şencan*, A Oral*
  6. 46 Xx Konjenital Adrenal Hiperplazi Hastalarında Erken Ve Geç Feminizan Genitoplastinin Sonuçlarının Karşılaştırılması B Erginel*, B Özdemir*, MS Karadeniz**, FG Soysal*, Ş Poyrazoğlu***, E Keskin*
  7. Türkiye’de ele gelmeyen testis hastalarına güncel yaklaşım farklılıkları N Kuas, E Ergün, F Serttürk, G Göllü Bahadır, AM Çakmak, U Ateş

  • 1. Üriner İnkontinansın Nadir Sebebi Ektopik Üreteral Açılım Olgusunun Laparoskopik Üreteroüreterostomi İle Tedavisi Y Benibol, AE Hakalmaz, H Emir
   2. Tekrarlayan Trakeaözofageal Fistülün Tedavisinde Alternatif Bir Yöntem: Trikloroasetik Asit İle Kemokoterizasyon Hİ Tanrıverdi, F Beci, E Arslan, A Genç
   3. Çocuklarda Mesane Çıkış Obstrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Konjenital Üretral Fibroepitelyal Polip AB Doğan*, KU Özkan**, HC Demirtürk**, Ş Selvi*
   4. İnkomplet Çift Toplayıcı Sistemde Aberan Damar Basısına Bağlı Alt Pol Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonda Laparoskopik Piyeloplasti Ç Arslan Alıcı*, S Dogar**, D Demet Dereli*, B Tokar***
   5. Yenidoğanlarda Özofagus Atrezisinin Torakoskopik Onarımı: Tip C Ve Çeşitli Zorlu Vakaların Video Sunumu D Güney*, EE Erten**, SA Bostancı**, S Şahin Çayhan**, B Başaran**, U Uzun**, MN Azılı*, E Şenel*
   6. Laparoskopik Sol Adrenal Nöroblastom Eksizyonu OH Kocaman, T Günendi, ME Dörterler, ME Boleken
   7. Hepatobiliyer Sistemin Ender Bir Varsayonu: Sol Lob Yerleşimli Safra Kesesi Ve Laparoskopik Yönetimi P Khalilova, E Ekiyor, E Ergün, M Çakmak, M Bingöl Koloğlu, G Göllü
   8. Laparoskopik Morgagni Hernisi Onarımı’nda ‘Suture Passer Forcep’ Kullanılarak Tekniğin Kolaylaştırılması A Parlak, S Özkaya, F Çelik, S Gündoğdu, AN Gürpınar
   9. 5 Yaş Çocukta İnsidental Saptanmış Renal Kitlenin Laparoskopik Eksizyonu F Serttürk, P Khalilova, E Ergün, M Çakmak, U Ateş
   10. Yorgun Kurşun Yaralanması Sonrası Elektif Torakoskopi MA Özen, E Eroğlu
   11. Morgagni Diyafram Hernisi Onarımında Laparoskopi Yardımlı Perkütan Transfasiyal Sütür Tekniği AB Doğan, KU Özkan, Ş Selvi, M Özdemir
   12. Stapler İle Laparoskopik Splenik Hamartom Eksizyonu B Dağdemir Ezber, S Hancıoğlu, D Demirel, F Bernay

  • 1. Çocuklarda Tam Kat Saçlı Deri Yanıklarının Tedavisinde Yeni Bir Teknik: Burr-Hole Tekniği İle Delme ve Vakum Yardımlı Kapatma (VAC) Kombinasyonu S Demir, SA Bostancı, A Ertürk, F Akkaya, Cİ Öztorun, EE Erten, D Güney, VS Çayhan, MN Azılı, E Şenel
   2. Çocuklarda Elektrik Yanıkları: Tek Merkezin Üç Yıllık Deneyimi AU Uzun*, S Demir*, MN Gürel*, SA Bostancı*, Z Özkan*, E Şenel**
   3. Savaş Nedeniyle Evlerinden Ayrılmak Zorunda Olan Mülteci/Sığınmacı Çocukların Yanıkları S Demir*, A Ertürk*, S Müftüoğulları*, SA Bostancı*, EE Erten*, Cİ Öztorun**, D Güney**, VS Çayhan*, MN Azılı**, E Şenel**
   4. Çocuk Toraks Travmalarında Görüntüleme Yöntemlerinin Klinik Tanı ve Tedaviye Katkısı: Bir Çocuk Travma Merkezinin Deneyimi R Kar*, MN Azılı**, D Güney**, Cİ Öztorun**, S Demir*, A Ertürk*, EE Erten*, SA Bostancı*, VS Çayhan*, E Şenel**
   5. “Çocuk Yaş Grubu Yanık Hastalarında Yanık Odası Ve Ayaktan Poliklinik Tedavisinin Epidemiyoloji ve Sonuçları: 18 Aylık Klinik Deneyim” V Altınok*, A Kalyoncu Ayçenk**, O Yalçın**, Eİ ALTINOK***
   6. Yanık Merkezimizde Yatarak Tedavi Gören Yanık Hastalarının Epidemiyolojik Özelliklerinin Ve Tedavi Sonuçlarının Analizi H Erdoğan, A Şencan
   7. Pediatrik Cerrahide Ateşli Silah Yaralanmaları: Bir Çocuk Travma Merkezi Deneyimi EE Erten*, SA Bostancı*, VS Çayhan*, R Kar*, T Örnek Demir*, MN Azılı**, Cİ Öztorun**, E Şenel**
   8. Ayaktan takip edilen çocuk yanıkları SA Bostancı*, S Demir*, Ş Demirkaya*, TÖ Demir*, G Demirtaş**, A Ertürk*, EE Erten*, D Güney***, Cİ Öztorun***, MN Azılı***, E Şenel***
   9. Çocuk Yanıklarının Önemli Bir Nedeni: Sosyal Medya S Dayı, S Beyeç, B Dede, S İşçimen, M Anayurt, S Sancar

  • 1. Yara Yeri Tedavi Yönetiminde Negatif Basınçlı Yara Yeri Terapisi Deneyimlerimiz G Aksoy Hüvez, K Polatdemir, A Oral
   2. Sarı kantaron otu (Hypericum Perforatum)'un fibroblastik aktivite üzerine in vitro etkilerinin araştırılması A Sürer*, Z Dilşad**, P Elçi***, İ Sürer****
   3. Çocuk cerrahlarının ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protokolune bakışı: bir anket çalışması A Kandırıcı
   4. Çocuk Cerrahisi asistanları arasında ayırımcılığa uğrama, tükenmişlik ve iş doyumu değerlendirmesi E Mammadov
   5. Çocukluk yaş grubunda tiroidin papiller benzeri nükleuslar ile karakterli noninvaziv foliküler tümörü (NIFTP) Ü Çeltik*, H Ulman*, Y Ertan**, S Özen***, D Gökşen***, E Divarcı*, MO Ergün*, A Çelik*
   6. Preoperatif Kaygı İçin Kullanılan Sanal Gerçeklik Programının Suriyeli Çocuklarda Yatış ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi E Demir*, V Düzgüner**, A Atıcı***, E Yengil****
   7. Covıd-19 Pandemisi Sırasında Pediatrik Travmadaki Değişiklikler; Pandeminin Travmaların Şiddetine Etkisi Var mı? D Sevinç*, A Nallı*, B Toker Kurtmen*, MO Öztan**
   8. Yoğun bakım gerektiren 753 pediatrik travma vakasının analizi: bir pediatrik travma merkezinin üç yıllık deneyimi SA Bostancı*, Cİ Öztorun**

  ARA

  ARA

  • 1. Pedı̇atrı̇k Nöroblastı̇k Tümörlerde Cerrahı̇ Tedavı̇nı̇n Uzun Dönem Sonuçları H Ulman*, E Öztürk**, E Ataseven***, B Demirağ****, D Kızmazoğlu*****, Z Dökümcü*, Y Ertan******, N Olgun*******, A Çelik*
   2. Çocukluk Çağı Adrenokortikal Tümörlerinde Pd-L1’İn Prognostik Rolü G Özyüksel*, D Orhan**, B Ardıçlı***, İR User***, S Ekinci***
   3. Çocukluk Çağı Over Tümörlerinin Cerrahi Yönetimi: 87 Vakalık Tek Merkez Deneyimi Ö Balcı*, İ Karaman*, Ö Bolat*, G Şahin**, A Karaman*
   4. Mediastinal Nörojenik Tümörlerde Cerrahi Tedavi Yaklaşımı AE Hakalmaz*, R Özcan*, P Yorulmaz*, S Ocak**, A Kalyoncu Uçar***, N Çomunoğlu****, P Kendigelen*****, G Topuzlu Tekant*
   5. Çocuklarda Tiroid Cerrahisine Yönelik 12 Yıllık Deneyim G Erkoç*, MÇ Oskaylı*, HM Mutuş*, A Asadzade*, H Şeneldir**, İA Özdemir***, Ç Ulukaya Durakbaşa*
   6. Bening Kistik Mezotelioma Olgu Sunumu : Göbek Fıtığı İle Başvuran Nadir Bir Olgu HN Ayyıldız, Z İlçe
   7. Over Matür Teratomu için Over Koruyucu Cerrahi: Güvenilir bir Cerrahi Seçenek MN Azılı*, SA Bostancı**, AG Kiriş Uzun**, EE Erten**, A Ertürk**, D Güney*, Cİ Öztorun*, S Demir**, N Sarı***, D Özyürek***, E Şenel*
   8. Pediatrik Malign Over Tümörleri A Asadzade*, Aİ Anadolulu*, F Ersoy*, N Gülçin*, SŞ Özkanlı**, Ç Ulukaya Durakbaşa*

   YETERLİK KURULU GENEL KURULU

   Ahmet Kazez

   KAPANIŞ PROGRAMI

   Mesut Yazıcı, Hüseyin İlhan