Çocuk Cerrahisi | Pediatrik Üroloji | Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongreleri İçin Poster Hazırlama Kuralları
E-poster Hazırlama Rehberi

1. Kongremizde posterler elektronik ortamda sergilenecektir.
2. Poster hazırlığı için MS PowerPoint, LibreOffice programları veya Canvas gibi internet ortamları kullanılabilir.
3. Poster tek bir sayfa olarak hazırlanmalıdır.
4. Poster A3 boyutunda (eni 29,70 cm boyu 42 cm) olmalıdır. Posterlerin sunum için yerleştirileceği monitörler dik durmaktadır.
Başlık ve Logolar:
5. Başlıkta her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
6. Başlığın iki satırdan daha uzun olmamasına özen gösterilmelidir.
7. Başlığın altında daha küçük boyutta italik olarak İngilizce başlık yer almalıdır.
8. İngilizce başlığın altında yazar isimleri ve onların da altında kurum bilgileri yer almalıdır.
9. Yazar isimleri ve kurum bilgilerinin puntosu başlıktan daha küçük olmalıdır.
10. Posterin üst bölümünde yer almak üzere kurum logosu ve QR kod yerleştirilebilir.
11. Kullanılan görseller en az 1080x1920 piksel çözünürlükte olmalıdır.
Kare Kod (QR kod):
12. Hazırlanan posterlere üst bölümde yer alacak şekilde kare kod yerleştirilebilir. Böylece poster bilgileri ve posterde yer verilemeyen bilgilerin okuyucuyla paylaşılması sağlanabilir. QR kod hazırlamak için https://qrfy.com veya benzeri web siteleri kullanabilir.
Poster Teslimi:
13. Poster çözünürlüğü 1200 dpi olacak şekilde PDF formatında veya 1080x1920 piksel çözünürlükte JPG formatında kaydedilerek 23 Ekim 2022 tarihine kadar cahitguclu@gmail.com adresine gönderilmelidir.